De school is weer open!

Het schoolgebouw van de RSG zal vanaf woensdag 3 juni weer geleidelijk worden opengesteld voor leerlingen en medewerkers. Vanwege de RIVM-richtlijnen zal slechts een deel van de leerlingen en medewerkers tegelijkertijd op school aanwezig kunnen zijn. 

De algemene lijn is dat de meeste lessen nog steeds op afstand zullen worden gegeven, volgens het 30 minutenrooster. Dit systeem verloopt goed en we achten het niet verstandig dit voor de laatste paar weken van dit schooljaar te gaan veranderen. Wel zullen we voor de leerlingen – in kleine groepen – nog een aantal activiteiten op school gaan organiseren. We proberen het zó te regelen dat de leerlingen en de docenten elkaar voor het einde van dit schooljaar nog een keer zullen ontmoeten. Lees hier de brief die naar alle leerlingen en ouders is verzonden.