COOL SÚDWEST: Zien drinken, doet drinken

Alcohol en hersenontwikkeling bij jongeren

Dat alcohol schadelijk is weten we allemaal. Maar voor jongeren geldt dat dus nog meer. Ze lopen sneller alcoholvergiftiging op, terwijl hun hersenen nog vol in ontwikkeling zijn. Het onderzoek van de Commissie Alcohol en hersenen van de Gezondheidsraad, toont dan ook daadwerkelijke aanwijzingen dat hersenen zich afwijkend ontwikkelen bij jongeren die drinken. En dat niet alleen. Jongeren die drinken blijken uit wetenschappelijk onderzoek een groter risico te lopen op alcoholproblemen op latere leeftijd. Dus hoe later iemand begint, hoe beter. Daarom, NIX18.

Zien drinken, doet drinken! 

Het blijkt dat jongeren die anderen zien drinken zelf een grotere kans hebben om ook (meer) te gaan drinken. Kinderen zien het drinken van alcohol overal om zich heen en dat heeft invloed op hun mening over alcohol. 

Kinderen kijken vooral naar belangrijke voorbeelden in hun omgeving, zoals ouders en vrienden. Maar ook reclames, films en sociale media hebben invloed.

Voortgezet Onderwijs, huisartsen, Antonius Ziekenhuis, Cultuur Kwartier Sneek, politie, Verslavingszorg Noord Nederland, GGD Fryslân, Stichting Sociaal Collectief, Buurtsportcoaches en gemeente Súdwest-Fryslân werken samen in het preventieprogramma Cool Súdwest. Het is ons gezamenlijke doel om jongeren zo gelukkig en zo gezond mogelijk te laten opgroeien. Belangrijk hierin is om het alcohol en middelengebruik onder jongeren terug te dringen. Dit willen we bereiken door de betrokkenheid van ouders te stimuleren en te zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Meer weten? Kijk op www.coolsudwest.nl.