Cursus en reis 2020; De Grieken in West-Anatolië en aangrenzende volken

Ook dit jaar organiseren onze gewaardeerde oud-docenten Christine de Haan-Oudshoorn en Ignace Hendriks een cursus en daarop aansluitende excursie over een thema uit de klassieke oudheid. Met veel enthousiasme en kennis van zaken verzorgen ze nu al voor de achtste keer deze activiteit. Ik kan u dit van harte aanbevelen.

Sixtus Haverkamp
rector / bestuurder

Onderstaande brief is verzonden naar ouder en oud-leerlingen;

 

Geachte ouders/verzorgers van leerlingen en oud-leerlingen van het Gymnasium van de RSG,

Afgelopen jaar organiseerden wij voor de achtste achtereenvolgende keer een cursus en een daarop aansluitende excursie voor ouders van leerlingen van de RSG Magister Alvinus en andere belangstellenden. Daarbij lag de nadruk vooral op het Mykeense en Archaïsche Griekenland zoals beschreven in de teksten van Homerus. Gesterkt door de enthousiaste reacties van de deelnemers zijn wij van plan om ook in 2020 weer een cursus en reis voor te bereiden. In 2015 organiseerden wij een cursus over ‘De grenzen tussen Oost en West’ met aansluitend een reis naar o.a. Troje, Pergamon, Ephese en Milete. De belangstelling voor deze cursus/reis was erg groot. Als vervolg op deze cursus en reis willen we daarom in 2020 de uiterst interessante geschiedenis van het zuidwestelijk deel van Anatolië centraal stellen. Daarbij zijn de klimatologische omstandigheden in dat gebied in september bijzonder gunstig.

De cursus ‘De Grieken in West-Anatolië en aangrenzende volken. Wederzijdse beïnvloeding’ zal plaatsvinden op vijf achtereenvolgende dinsdagavonden (van dinsdag 25 februari t/m dinsdag 24 maart) op de RSG Magister Alvinus te Sneek van 19.15 tot 21.00 uur.

Beknopte beschrijving van de inhoud van de cursus:
Het zwaartepunt van de Griekse wereld lag in de 8e tot 5e eeuw v. Chr., anders dan vaak wordt gedacht, niet in Athene, maar in het westen van Klein-Azië (Anatolië). Vooral het Ionische gebied met als belangrijkste stad Milete was een belangrijk centrum voor handel en cultuur. Twaalf steden (o.a. Milete, Ephese en Samos) vormden de z.g. Ionische stedenbond. Deze steden kwamen regelmatig in conflict met naburige volken, zoals de Lydiërs, de Kariërs en de Lyciërs, maar ook vond er een wederzijdse beïnvloeding plaats o.a. op cultureel gebied. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Griekse filosofie daar het eerst tot ontwikkeling kwam. De grootste bedreiging voor al deze volken was het machtige Perzische Rijk, vooral door de expansiepolitiek van koning Dareios en zijn zoon Xerxes in de 5e eeuw v. Chr.. Dit heeft op de hele Griekse wereld grote impact gehad. De Griekse geschiedschrijver Herodotus verhaalt in zijn Historiën van een grote overwinning op de Perzen. Door recent onderzoek/vertalingen van ‘oosterse’ bronnen begint men zich echter af te vragen of deze zienswijze niet veel te eenzijdig is. Naast antieke Griekse teksten zal bij de cursus dan ook oosters bronnenmateriaal worden gebruikt, wat een nieuw licht kan werpen op de geschiedenis en cultuur van het zuidwestelijk deel van Anatolië.

De cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, archeologie en cultuur. De kosten bedragen € 35, – voor vijf avonden, inclusief cursusmateriaal en koffie of thee.
Hebt u belangstelling voor de cursus, meldt u zich dan uiterlijk 31 januari aan bij Christine de Haan- Oudshoorn op [email protected] Na de aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk nadere informatie over alle praktische zaken met betrekking tot de cursus. Als vervolg op deze cursus willen we van zaterdag 19 september t/m zondag 27 september 2020 een negendaagse reis organiseren naar Zuidwest-Anatolië, o.a. naar plaatsen als Milasa, Xanthos, Myra, Hiërapolis, Pamukale, Aphrodisias en Sardis (Lydië). Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma van deze reis.

Het aantal deelnemers voor de reis is 25 maximaal. Hebt u belangstelling voor deze reis dan kunt u dit alvast kenbaar maken via [email protected]. De definitieve aanmelding vindt plaats uiterlijk 10 maart 2020. We streven er uiteraard naar om deze reis tegen een redelijke prijs per persoon aan te bieden. De prijs zal ca. € 1390, – p.p. bedragen, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Christine de Haan-Oudshoorn & Ignace Hendriks

 

Bron foto: wikipedia.org/wiki/Aphrodisias