Gamma opdrachten

 

Maatschappijleer

 • Debatclub Desios
  • Beschrijving : Het debat speelt een belangrijke rol in onze democratie. Er is een groot verschil met discussiëren. Bij Desios leer je hoe je een debat voert over actuele ontwikkelingen.
  • Leerdoel : je leert je mondeling te uiten over maatschappelijke thema’s. Je formuleert je eigen mening, en je leeft je in in de mening van de ander.
  • Product : Deelname aan de club
  • Vak  : Maatschappijleer;  Leerjaar : 4, 5 en 6
 • Fries Jeugd Parlement
  • Beschrijving : Leerlingen van tien Friese scholen bedenken gedurende drie dagen in verschillende commissies politieke plannen, die in een algemene vergadering aangenomen of verworpen worden. Aangenomen voorstellen worden uitgevoerd.
  • Leerdoel : Je leert politiek te denken en te participeren, je leert debatteren, en samenwerken in een groep.
  • Product : Deelnamen. De beste tien leerlingen van het Fries Jeugd Parlement gaan door naar het Model European Parliament.

Management en Organisatie (MO)

 • Boekhouden
  • Beschrijving : basiscursus elementair boekhouden. In 1 à 1,5 jaar tijd wordt de cursus elementair boekhouden gevolgd. Verschillende vormen van administratie bij verschillende ondernemingsvormen worden behandeld.
  • Leerdoel en Product : je haalt het diploma basiskennis boekhouden
  • Vak : Management en Organisatie; Leerjaar : 4, 5 en 6