Bèta opdrachten

 

Wiskunde

 • Wiskunde en kunst, bestaat dat?
  • Beschrijving : De Amerikaanse wiskundige George W.Hart, maakt mooie ruimtefiguren van allerlei alledaagse voorwerpen, bijv. Van papier, tandenborstels, potloden en floppy’s.
   Kijk maar eens op www.georgehart.com
  • Leerdoel : Je maakt kennis met diverse kunstzinnige vlakvullingen en onmogelijke figuren middels het maken van een 10-tal opdrachten
  • Product : Je geeft een presentatie in je klas van 10min, zodat zij ook iets weten over wiskunde en kunst.
  • Vak : Wiskunde; Leerjaar : 1
 • Wiskunde en darts
  • Beschrijving : Raymond van Barneveld was de eerste Nederlandse wereldkampioen darts en heeft dit spel razend populair gemaakt.
  • Leerdoel : Je maakt kennis met de rekenvaardigheden die nodig zijn bij darts middels het maken van een 12-tal opdrachten.
  • Product : Je geeft een presentatie in je klas van 10min, zodat zij ook iets weten over wiskunde en darts.
  • Vak : Wiskunde; Leerjaar : 1
 • Wiskunde en verpakkingen
  • Beschrijving : Verpakkingen moeten niet alleen de inhoud beschermen, ze moetne ook het artikel aanprijzen, en belangrijke informatie geven. In deze opdracht ga je de wiskundige aspecten van verpakkingen onderzoeken
  • Leerdoel : Je maakt kennis met diverse verpakkingen, designs en hun maatschappelijke relevantie.
  • Product : Je geeft een presentatie in je klas van 10min, zodat zij ook iets weten over de wiskunde in verpakkingen.
  • Vak :  Wiskunde; Leerjaar : 2
 • Wiskunde en twitteren
  • Beschrijving : Wat heeft wiskunde met twitteren te maken? Twitteren, chatten, Instagram, het zijn vormen van communicatie, waarin wiskunde een belangrijke rol speelt.
  • Leerdoel : Je maakt kennis met diverse manieren van communicatie.
  • Product : Je geeft een presentatie in je klas van 10min, zodat zij ook iets weten over de wiskunde in twitteren.
  • Vak : Wiskunde; Leerjaar : 3
 • Code en geheimschriften
  • Beschrijving : Informatie kan op diverse manieren worden doorgegeven. Als die informatie voor anderen geheim moet blijven, is er een verbazendwekkende hoeveelheid wiskunde nodig.
  • Leerdoel : Je maakt kennis met diverse codes, structuren en de wiskunde die daar bij hoort.
  • Product : Je geeft een presentatie in je klas van 10min, zodat zij ook iets weten over de wiskunde bij codes en geheimschriften.
  • Vak : Wiskunde;  Leerjaar : 3

 

Natuurkunde

 • Natuurkunde en zonnecellen
  • Beschrijving : Je bestudeert de werking van zonnecellen, en je bouwt een zonnecellader.
  • Leerdoel : je doet kennis op over zonnecellen en elektrische schakelingen. Je maakt zelf een printplaat, en je doet onderzoek.
  • Product : Verslag.
  • Vak : Natuurkunde; Leerjaar : 3, 4 en 5
 • Natuurkunde en zonnecellen
  • Beschrijving : Je bestudeert de werking van zonnecellen, en je bouwt een zonnecellader.
  • Leerdoel : je doet kennis op over zonnecellen en elektrische schakelingen. Je maakt zelf een printplaat, en je doet onderzoek.
  • Product : Verslag.
  • Vak : Natuurkunde; Leerjaar : 3, 4 en 5
 • Natuurkunde Olympiade
  • Beschrijving : Natuurkunde Olympiade, een wedstrijd met theoretische en praktische vraagstukken ; zie www.natuurkundeolympiade.nl .
  • Leerdoel : Verdieping in de natuurkunde
  • Product : meedoen aan de opeenvolgende rondes
  • Vak : Natuurkunde;  Leerjaar : 4, 5 en 6

 

 

Scheikunde

 • Diagrammen met Excel
  • Beschrijving : Bij de vakken wiskunde en natuurkunde heb je met grafieken gewerkt. In deze opdracht leer je verschillende diagrammen te maken in Excel.
  • Product : Je geeft een presentatie in je klas van 10min, zodat zij ook iets weten over diagrammen maken met Excel.
  • Vak : Scheikunde; Leerjaar : 4
 • Vuurwerk
  • Beschrijving : Vuurwerkshows hebben als doel de vreugde te verhogen. In deze opdracht leer je waaruit vuurwerkmengsels bestaan en wat het effect is van verschillende toevoegingen. Je onderzoekt ook de veiligheid rondom vuurwerk. Samen met de TOA doe je ene onderzoek naar de samenstelling van commerciële sterretjes.
  • Product : Kort onderzoeksverslag
  • Vak : Scheikunde; Leerjaar : 5
 • Een buffer met pH 9,0
  • Beschrijving : Buffers spelen een belangrijke rol in het leven. In je bloed zit de ‘koolzuurbuffer’ en de ‘hemoglobinebuffer’. In lenzenvloeistof zit een Borax/boorzuurbuffer. In deze opdracht ga je een buffermengsel met pH 9,0 maken en onderzoeken.
  • Leerdoel : je kennis over buffers uitbreiden.
  • Product : Kort onderzoeksverslag.
  • Vak : Scheikunde; Leerjaar : 6

 

Biologie

 • Bacteriën
  • Beschrijving : Hoe werken antibiotica en chemotherapeutica in op bacteriën en hoe ontstaat resistentie?
  • Leerdoel : Je leert over de bouw van bacteriën, de werking van medicijnen, en het ontstaan van resistentie.
  • Product : Verslag
  • Vak : Biologie;  Leerjaar : 3, 4 en 5
 • Broeikaseffect
  • Beschrijving : Wat is het broeikaseffect, hoe wordt het veroorzaakt, en welke gevaren bestaan er? Wat is waar, wat is bangmakerij, en hoe is die kennis tot stand gekomen?
  • Leerdoel : Inzicht krijgen in de milieuproblematiek
  • Product : Verslag
  • Vak : Biologie;  Leerjaar : 3, 4 en 5
 • Fruit
  • Beschrijving : hoe werkt het rijpingsproces van fruit, en kunnen we dat beïnvloeden? Stopzetten of juist versnellen?
  • Leerdoel : Je leert hoe enzymen werken en gemaakt worden.
  • Product : Verslag
  • Vak : Biologie;  Leerjaar : 3, 4 en 5
 • Groene energie
  • Beschrijving : Hoe wordt groene energie opgewekt?
  • Leerdoel : Je krijgt inzicht in de energieproblematiek, middels een literatuurstudie.
  • Product : Verslag
  • Vak : Biologie;  Leerjaar : 3, 4 en 5
 • Honing
  • Beschrijving : Heeft honing een medicinale werking? Hoe wordt honing gemaakt? Hoe wordt honing bewerkt? Hoe werd vroeger honing gebruikt als medicijn? Hoe kan honing als medicijn werken? Zouden mensen honing accepteren als medicijn? En kan je een experiment opzetten om de eventuele medicinale werking van honing aan te tonen?
  • Leerdoel : Werking van enzymen en antioxidanten.
  • Product : Verslag
  • Vak : Biologie;  Leerjaar : 3, 4 en 5
 • Plantenhormonen
  • Beschrijving : Wat is de invloed van hormonen op de groei van planten.
  • Leerdoel : je maakt kennis met plantkunde, met name de aanmaak en werking van hormonen.
  • Product : Verslag
  • Vak : Biologie;  Leerjaar 3, 4 en 5
 • Kanker als verkoudheid
  • Beschrijving : Kanker, niets meer dan een simpele verkoudheid? Verdiep je in de wereld van de nieuwe geneeskunde, is kanker straks een aandoening die simpel te genezen is?
  • Leerdoel : Je leert over genetica, DNA, geneeskundige ontwikkelingen, en wetenschappelijk onderzoek.
  • Product : Verslag
  • Vak : Biologie; Leerjaar : 4 en 5

  

Natuur, leven en technologie (NLT)

 • NLT modules
  • Beschrijving : Het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) wordt gegeven in modules. Veel van die modules kan je zelfstandig doorwerken. Kijk op deze website , er zit vast wel een leuk onderwerp voor jou bij. In overleg is het praktisch deel te doen in het Science Lab.
  • Leerdoel : Je leert met een ingenieursbril te kijken naar de vakken Natuurkunde, Scheikunde en Biologie
  • Product : Afhankelijk van de gekozen module
  • Vak : NLT; Leerjaar : 3, 4, 5 en 6
 • NLT modules Statistiek
  • Beschrijving : Statistiek is een belangrijk stuk gereedschap in de natuurwetenschappen. Om onverklaarbare redenen is statistiek wel een onderdeel van Wiskunde A, en niet van Wiskunde B. Als je deze leemte wilt opvullen, zijn de NLT module Meten en interpreteren, en Maak het verschil, goed te gebruiken. Deze modules zijn ook een prima voorbereiding op een daverend goed PWS.
  • Leerdoel : Je leert hoe je uit kunt rekenen of een gemeten verband of verschil op toeval berust, of zeer waarschijnlijk het gevolg is van een ander proces.
  • Product : Statistische analyse van een experimenteel resultaat.
  • Vak : NLT of Wiskunde; Leerjaar : 4, 5 en 6