Mediatheek regels

Binnen de Mediatheek gelden een aantal regels.


Uitleenregels

Leen boetevrij

Kan ik wat ik leen houden? Nee, het is de bedoeling dat het geleende boek (of ander materiaal) binnen de uitleentermijn van 3 weken terug wordt gebracht zodat ook anderen het weer kunnen lenen. Indien het boek niet op tijd terug is krijg je een mail met het verzoek het in te leveren of te verlengen. Hierop volgen nog twee herinneringen. Als het boek dan nog niet is geretourneerd brengen we de kosten in rekening (+ administratiekosten) zodat we een vervangend exemplaar kunnen aanschaffen. Indien nodig wordt een incassoprocedure gestart.

Het is mogelijk om boeken kosteloos te reserveren.


Huisregels

Het is niet toegestaan om te eten en drinken in de mediatheek. De mediatheek is bedoeld voor studiedoeleinden. Als je even gezellig wilt kletsen, dan ga je naar de kantine of naar buiten.


Schoolpas

De school verstrekt ieder jaar aan de leerlingen een schoolpas. Hiermee kun je zowel in de mediatheek als in de bibliotheken van Súdwest Fryslân boeken lenen. Bij verlies kun je tegen een vergoeding van € 2,50 een nieuwe laten maken in de mediatheek.


Kopiëren/printen

Wanneer je iets moet printen of kopiëren voor school, dan is dat gratis. In principe wordt er zo weinig mogelijk geprint of gekopieerd.


Computers

De computers, laptops en iPads in de mediatheek zijn bedoeld om te gebruiken voor je studie. Voor het gebruik van de computer gelden de volgende regels:

  • Geen spelletjes spelen of installeren, niet op social media (Facebook, Instagram, Twitter e.d.).
  • Het is verboden om de instellingen van de PC te wijzigen.
  • Maximaal 2 leerlingen achter één computer.
  • Het gebruik van e-mail is alleen toegestaan voor studiedoeleinden.
  • Bij het gebruik van internet mogen alleen sites worden geraadpleegd die relevant zijn voor het project/werkstuk/opdracht waar je mee bezig bent.
  • Wanneer alle computers in gebruik zijn, is het mogelijk om, tegen inlevering van je (eigen) schoolpas, een laptop in de mediatheek te gebruiken.