Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut beschrijft jouw rechten en plichten als leerling. Het statuut wordt vastgesteld door de rector-bestuurder, nadat leerlingen, medewerkers en ouders daarover via de medezeggenschap hebben kunnen adviseren. Het statuut wordt steeds vastgesteld voor een periode van twee jaar en aan het begin van elk nieuw schooljaar, op verzoek, uitgereikt aan nieuwe leerlingen.

Download hier ons leerlingenstatuut 2021 (pdf)