Leerlingenraad

Problemen en klachten oplossen

Als je een probleem of een klacht hebt in je klas, dan kunnen wij die voor je oplossen. We zijn er niet om een ruzie met je mentor op te lossen, maar je kunt ons wel om hulp vragen als het gaat om bijvoorbeeld; toetsen, nakijktermijnen, ‘gratis’ herkansingen, de kantine, enzovoort.

Wist je bijvoorbeeld dat een toets binnen tien werkdagen moet zijn nagekeken? Als je binnen die tien dagen je cijfer nog niet hebt, dan is je leraar verkeerd bezig. Je kan zo’n probleem in dit geval zelf oplossen, maar lukt dat niet, dan kan je ons om hulp vragen!

Samenstelling van de leerlingenraad

Bestuur:

Jella-Rike Spijkervet – [email protected]sneek.nl (voorzitter)
Korall Jansen – [email protected] (algemeen bestuurslid promotie)
Else Lolkema – [email protected] (secretaris)
Siebrich Boschma – [email protected] (algemeen bestuurslid organisatie)

Douwe Oosterhof – [email protected]
Rinkse Perdijk – [email protected] (MR)
Jesse Bosker – [email protected]
Phine.dekorver – [email protected]
Gerard Baggel – [email protected] (MR)
Reyer Slart – [email protected] (MR)
Isa Sprangers – [email protected] (MR)
leerlingenraad

Onderwijs verbeteren

Wij willen dat iedereen op de RSG nuttige lessen krijgt van goede docenten. Je moet op school zitten omdat je wat leert en goed voorbereid wordt op de toekomst. Wij willen niet dat je alleen maar op school zit ‘omdat het moet’, maar dat je uiteindelijk ook met plezier naar school gaat. Dat is soms moeilijk, maar we proberen wel altijd, in overleg met andere mensen, de school structureel te verbeteren. Zo denken we onder andere mee over de indeling van lessen, kwaliteit van docenten, hebben we meegeschreven aan het leerlingenstatuut en proberen we regelmatig onder leerlingen te peilen hoe ze over bepaalde kwesties denken.

Contact

Stuur gerust een mail naar [email protected] of neem contact op via social media!

Facebook: @leerlingenraadRSGsneek
Instagram: @leerlingenraad_rsg_sneek

Lees hier ons leerlingenraadreglement 2018 (pdf)