Leerlingen

De RSG vindt een goed contact met haar leerlingen belangrijk. Daarom betrekken wij onze leerlingen bijna overal bij. Ben jij als leerling ook betrokken bij de RSG, dan kunnen wij jou goed gebruiken in de leerlingenraad, medezeggenschapsraad of bij ons communicatie team.

Lestijden

i-uur 8:15 – 9:00 uur
2e uur 9:00 – 9:45 uur
3e uur 9:45 – 10:30 uur
pauze
4e uur 10:50 – 11:35 uur
5e uur 11:35 – 12:20 uur
6e uur 12:20 – 13:05 uur
pauze
7e uur 13:35 – 14:20 uur
8e uur 14:20 – 15:05 uur
9e uur 15:05 – 15:50 uur
10e uur 15:50 – 16:35 uur

Meldkamer

In de meldkamer moeten leerlingen die uit de les zijn verwijderd zich melden. De meldkamer helpt mee het absentie-registratiesysteem up-to-date te houden, waardoor de mentoren steeds een goed overzicht hebben van de absenties van hun leerlingen.

Te laat komen

Elke leerling heeft de plicht om op tijd in de les te verschijnen. Leerlingen die te laat zijn moeten zich melden bij de receptie (behalve leerlingen havo/vwo bovenbouw) en worden genoteerd in het administratiesysteem ‘Magister’. Ouders kunnen deze informatie via het internet inzien.

Pesten

Pestgedrag hoort niet thuis binnen de persoonlijke sfeer op de RSG. Als het wel gebeurd, worden er direct maatregelen genomen. Dit staat verder in de Leidraad: ‘Omgaan met Pesten’. Onder pestgedrag valt ook digitaal pesten. Voor de regels rondom social media is er de Gedragscode sociale media. Onze antipest coördinator is mevrouw A. Reitsma.

Bij wie moet je zijn?

  • Ziekmelding – receptie
  • Herstelbriefje bij terugkeer na ziekte – Receptie/ meldkamer
  • Tijdens les ziek naar huis – receptie
  • Uit de les gestuurd – meldkamer
  • Aanvragen bus-/ treinpas – leerlingenadministratie
  • Huiswerkpas onderbouw – leerlingenadministratie
  • Kort verlof – één dag) – teamleider
  • Lang verlof (2 dagen of meer) – Download aanvraagformulier