Over ISK

De ISK  biedt onderwijs aan anderstalige leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlands taal onvoldoende beheersen om regulier onderwijs te volgen. Het doel is om onze leerlingen te schakelen naar passend regulier onderwijs door het leren van Nederlands en schoolse- en studievaardigheden. Daarnaast onderwijzen wij de leerlingen in de Nederlandse gebruiken en gewoonten, zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. De leerlingen volgen naast Nederlands  de vakken wiskunde, ICT, Engels, lichamelijke oefening, verzorging, beeldende vorming, en ‘leven in Nederland’. 

Gemiddeld hebben onze leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen doen.

Leerroute uitstroomprofielen

Onze ambitie is om maatwerk te leveren voor elke leerling en het lesaanbod af te stemmen op het niveau van de leerling. Na een gewenningsperiode in de verlengde intakeklas wordt voor elke leerling  een individuele leerlijn gemaakt met eigen leerdoelen en gekoppeld aan een uitstroomprofiel. Iedere leerling volgt de route in zijn/haar eigen tempo. 

De ISK hanteert de leerlijnen en uitstroomprofielen zoals het LOWAN (Landelijk orgaan onderwijs aan nieuwkomers) die heeft geformuleerd.

ISK aanmelding en leerroute

Nieuwe leerlingen kunnen gedurende het hele jaar aangemeld worden bij de ISK. Na aanmelding wordt de leerling met (één van) de ouders of de voogd uitgenodigd voor een intakegesprek. In de meeste gevallen start de nieuwe leerling op school in de week die volgt op het intakegesprek. De leerlingen uit de regio Súdwest-Fryslân zijn welkom.

Adresgegevens

De ISK is gehuisvest in het schoolgebouw aan de:
Harmen Sytstrastraat 1B
8602 TM,
Sneek
T: 0515 439882
E:
[email protected]

Locatieleider Cora van der Haar

Schoolgids

Lees hier de ISK Schoolgids ’19 ’20

Click for English Version