ISK en Corona

Via deze pagina informeren we u over hoe de ISK omgaat met de situatie rondom het corona-virus, waar u actuele informatie kunt vinden en welke documenten zijn verzonden.

Door coronamaatregelen van het kabinet is de ISK beperkt open. De meeste leerlingen volgen online lessen, dagelijks van 9.00-13.00 uur. Een beperkt aantal leerlingen volgt lessen op school.

Bijgaande brieven zijn naar de ouders/verzorgers van de leerlingen verzonden en door de mentoren ook met de leerlingen besproken:

 Absentie melden

Onderwijs is verplicht. Als een leerling niet kan deelnemen telefonisch afmelden voor 9.00 uur op telefoonnummer (0515) 439596. 

De regels zijn streng, maar belangrijk voor de gezondheid van iedereen.  

Wij kijken er naar uit de leerlingen weer op school te zien. 

Vragen?

Voor vragen neemt u contact op met locatieleider Cora van der Haar, [email protected]

Eerder verschenen brieven: