ISK en Corona

Via deze pagina informeren we u over hoe de ISK omgaat met de situatie rondom het corona-virus, waar u actuele informatie kunt vinden en welke documenten zijn verzonden.

De school gaat weer gedeeltelijk open
De regering heeft besloten dat de leerlingen vanaf woensdag 3 juni weer naar school mogen. We doen het zo: 

-Iedereen moet 1,5 m afstand houden. Hierdoor wordt in kleine groepen gewerkt.
-Niet alle leerlingen gaan elke dag naar school. De mentor heeft met uw kind besproken welke dagen hij/zij op school komt.
-De lessen zijn van 9.00 -13.15 uur in het stamlokaal. De lessen zijn vooral gericht op het leren van Nederlands.

De leerlingen blijven in het stamlokaal op een vaste plaats.

Er zijn strenge regels:

  • Leerlingen van de klassen 1A, 1B en 1C gebruiken alleen de vooringang van de school
  • Leerlingen van de klassen 2A en 3A gebruiken alleen de achteringang van de school
  • Was je handen als je het lokaal binnenkomt en bij vertrek
  • Maak je tafel en materiaal schoon bij binnenkomst en vertrek
  • Neem je jas en tas mee in het lokaal
  • Neem de leenlaptop en boeken mee naar school 
  • Blijf in het stamlokaal op je vaste plaats
  • De kantine blijft dicht, neem eten en drinken mee
  • Blijf thuis als je verkouden bent of (een beetje) ziek bent.

 Absentie melden

Onderwijs is verplicht. Als een leerling niet kan deelnemen telefonisch afmelden voor 9.00 uur op telefoonnummer (0515) 439596. 

De regels zijn streng, maar belangrijk voor de gezondheid van iedereen.  

Wij kijken er naar uit de leerlingen weer op school te zien. 

Vragen?

Voor vragen neemt u contact op met locatieleider Cora van der Haar, [email protected]

Eerder verschenen brieven: