ISK een gezonde school!

Wij vinden de gezondheid van onze leerlingen belangrijk, daarom wordt er bij de ISK Sneek veel aandacht gegeven aan een gezonde school. In nauwe samenwerking met GGD Fryslân streven wij naar een gezonde school te zijn en te blijven. Het afgelopen schooljaar is veel aandacht besteed aan het thema voeding. Volgend schooljaar wordt dit voortgezet, naast voeding worden dan ook andere relevante gezondheidsthema’s zoals: relaties en seksualiteit en sport en bewegen behandeld. Ons gezonde beleid wordt toegelicht in onderstaande drie pijlers:

Schoolomgeving

Wij richten de schoolomgeving zo gezond mogelijk in, zo hebben we het gezonde assortiment in de automaat en een heuse ‘’gezonde bar’’. Deze bar is gemaakt met leerlingen. De geserveerde gezonde voeding wordt bereid door onze leerlingen en de uitgifte wordt ook verzorgd door leerlingen. Verder bieden wij leerlingen zowel binnen als buiten school veel mogelijkheden om te sporten en te bewegen! Op het schoolterrein wordt niet gerookt, de ISK is een rookvrije school.

Educatie

Tijdens de lessen verzorging leren de leerlingen over gezonde voeding (zoutarm, vezelrijk, schijf van vijf enzovoort). Ook verbouwen de leerlingen groentes en fruit in de moestuinbakken. Leerlingen leren te zaaien, de groentetuin te onderhouden en natuurlijk te oogsten. Tijdens de lessen sport maakt de leerling kennis met veel verschillende sporten. Daarnaast wordt elk jaar een themaweek ‘’de gezonde school’’ georganiseerd. Deze week bevat verschillende educatieve activiteiten gericht op gezondheid, bijvoorbeeld een onderzoek naar het suikergehalte in verschillende frisdranken. We doen er alles aan dat leerlingen zo gezond mogelijk leven en ze bewust te maken van het belang van gezondheid.

Signaleren

Om gezond te zijn en te blijven heeft de school een signaleringsfunctie. Alle leerlingen hebben een intakegesprek met de GGD schoolverpleegkundige en een jaarlijks meetmoment van de lengte en het gewicht. Het resultaat van de meting wordt met elke individuele leerling besproken en in het zorgteam. De ouders/verzorgers worden betrokken in dit proces.