Aanmelden ISK

Gedurende het hele jaar kunnen leerlingen aangemeld en geplaatst worden. De aanmelding vindt plaats door contact op te nemen met de school. Dan volgt een intakegesprek en wordt de leerling getest. Zo kan de leerling in het juiste uitstroomprofiel en de juiste groep worden geplaatst. De ISK kent verschillende groepen: de begin-, de midden- en eindgroepen.

Analfabeten en andersalfabeten moeten eerst gealfabetiseerd worden in het westers schrift voordat ze in een leerlijn geplaatst kunnen worden. De ISK hanteert de leerlijnen en uitstroomprofielen zoals het LOWAN (Landelijk orgaan onderwijs aan nieuwkomers) die heeft geformuleerd.