Aanmelden ISK

Het is mogelijk om gedurende het hele jaar leerlingen aan te melden en te plaatsen. De aanmelding vindt plaats door contact op te nemen met de school. Dan volgt een intakegesprek. Indien nodig en mogelijk neemt de ISK bij de toekomstige leerlingen een aantal toetsen af. Zo kunnen leerlingen in het juiste uitstroomprofiel en het juiste leerjaar worden geplaatst.

De ISK kent drie uitstroomprofielen en twee leergroepen: de middengroep en de eindgroep. Analfabeten en andersalfabeten moeten eerst gealfabetiseerd worden in het westers schrift voordat ze in een leerlijn geplaatst kunnen worden. Zij worden na een verlengde intake aan een leerlijn gekoppeld. De ISK hanteert de leerlijnen en uitstroomprofielen zoals het LOWAN  (Landelijk orgaan onderwijs aan nieuwkomers) die heeft geformuleerd.