Voorlichtingsavond VO

Weet u al naar welke school uw kind straks gaat? Weet u welk aanbod er is in de regio en welke het best past bij uw zoon of dochter?

Speciaal voor ouders met kinderen in groep acht organiseren we samen met scholen voor voortgezet onderwijs in de regio 6 voorlichtingsavonden. Kies zelf één avond die u goed uitkomt en meldt u aan via www.voorlichtingvo.nl.  De centrale voorlichting is een introductie op het voortgezet onderwijs in het algemeen. Vervolgens kunt u tijdens drie voorlichtingsronden kiezen uit een voorlichting van de volgende scholen in uw regio: Marne college, RSG Magister Alvinus, Nordwin College, csg Bogerman Sneek, csg Bogerman Koudum, csg Bogerman Balk en de Diken. U kiest dus zelf drie scholen uit waarover u meer informatie wilt. Elke avond wordt dezelfde informatie verstrekt door alle scholen. Het is dus niet nodig om meerdere voorlichtingsavonden te bezoeken.

Geef u op voor één van de volgende avonden:
13 november: RSG Magister Alvinus
15 november: CSG Bogerman Balk
16 november: Marne College Bolsward
21 november: CSG Bogerman Sneek
22 november: Norwin College, Sneek
23 november: CSG Bogerman Koudum

Graag tot ziens op maandag 13 november! De koffie staat klaar.