De A-klas

De RSG Magister Alvinus is in november 2017 gestart met een pilot voor kinderen met ASS-problematiek en angststoornissen. De leerlingen uit deze zogenaamde A-klas hebben extra ondersteuningsbehoefte en lopen vast in het reguliere onderwijs. Dit kan leiden tot handelingsverlegenheid van de scholen, wat in het ergste geval thuiszitten tot gevolg kan hebben. RSG Magister Alvinus wil onderzoeken of een passend onderwijstraject voor deze doelgroep leerlingen valt te realiseren.

Voor meer informatie over de pilot of aanmelden kunt u contact opnemen met coördinator leerlingondersteuning Reny Menage. Zij is het bereiken op 0515 429760 of mail naar [email protected]

Download hier onze flyer.