De A-klas

De doelgroep

De A-klas is bedoeld voor leerlingen in jaar 1 of 2 van het VO met ASS-problematiek of vergelijkbare internaliserende problematiek (bijvoorbeeld angst) . Ze hebben specifieke ondersteuningsbehoeftes op het gebied van leren en gedrag en wanneer het regulier onderwijs (nog) niet aan deze behoefte kan voldoen komen ze in aanmerking voor de A-klas. Deze leerlingen lopen met name vast op leervoorwaardelijke vaardigheden en hebben extra ondersteuning nodig op sociaal-emotioneel gebied.

Leerlingen uit groep 8 en in het eerste of tweede jaar van het VO kunnen worden aangemeld voor dit traject. Ze moeten beschikken over voldoende cognitieve mogelijkheden op het niveau van VMBO, HAVO, VWO of gymnasium. Een diagnose is niet verplicht, maar aantoonbare ASS of vergelijkbare internaliserende problematiek middels een handelingsplan of OPP en aantoonbare extra begeleiding en/of hulpverlening is voorwaardelijk.

A-klas leerlingen moeten tevens in een kleine onderwijssetting (max. 15 leerlingen) kunnen functioneren. Aanpassingen in lestijden is op basis van de problematiek mogelijk, maar de leerling moet wel in staat zijn door te groeien naar een volledige reguliere schoolgang.

Het doel

Het doel van de A-klas is om zo spoedig mogelijk maximaal haalbare participatie te creëren binnen het reguliere onderwijs.

Aanmelding

Als de leerling voldoet aan bovenstaande criteria kan hij of zij worden aangemeld voor dit traject. De orthopedagoog verzamelt en analyseert de gegevens en organiseert vervolgens een gesprek met alle betrokkenen. In deze fase kan een observatie op de huidige school worden ingezet. Op basis van deze informatie wordt door de toelatingscommissie beoordeeld of de A-klas een passende plek is voor desbetreffende leerling.

Voor schooljaar 2023-2024 moeten nieuwe leerlingen voor 15 maart 2023 worden aangemeld. Plaatsing van aangemelde leerlingen kunnen wij niet garanderen, omdat we een maximum aantal leerlingen kunnen bedienen. Als blijkt dat er meer aanvragen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, krijgen leerlingen binnen de gemeente Súdwest-Fryslân voorrang. Leerlingen uit andere gemeentes wordt geadviseerd zich te oriënteren op voorzieningen die binnen deze gemeentes ontwikkeld zijn en/of worden. Dit geldt voor zowel vóór als na 15 maart aangemelde leerlingen.

Voor meer informatie over de A-klas of aanmelding kunt u contact opnemen met orthopedagoogIrma Folkertsma. Zij is te bereiken per mail: [email protected].