Contact

Bestuur/directie, teamleiders en medewerkers zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school: (0515) 429760.

Bestuur/directie

 • Dhr. S.A.J. Haverkamp  rector/bestuurder
 • Dhr. E.J. Veenstra directeur bedrijfsvoering

Teamleiders

 • Dhr. G. Bruinsma teamleider VWO 123 (Ath. en Gymn.)
 • Dhr. F.M. Bus  teamleider VWO 456
 • Mw. A. de Jager teamleider VMBO BB/KB
 • Dhr. F.C. Neve teamleider VMBO GT
 • Mw. K. Brevoord teamleider HAVO 123 en havokansklas
 • Dhr. A.W. Talman teamleider HAVO 45
 • Mw. C. van der Haar locatieleider ISK

Zorg/begeleiding

 • Mw. M. van Dijk coördinator leerlingondersteuning
 • Mw. M. van der Meer / Mw. A. Reitsma anti-pestcoördinator
 • Dhr. R. Grijpstra / mw F. van der Heide vertrouwenspersoon leerlingen
 • Mw. T. Frankema schoolmaatschappelijk werk
 • Mw. T. Jorritsma sociaal verpleegkundige GGD, 088 2299848
 • Mw. J. Mink sportmentor
 • Mw. B. Wiarda remedial teacher & dyslexie coach
 • Mw. S. Cuppers en Mw. I. Elzinga remedial teacher dyscalculie

Openingstijden

De RSG Magister Alvinus is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:00 – 16:30 uur.

Heb je een vraag of wil je meer weten over onze school. Vul onderstaand contactformulier in.

Locatie op kaart