ClaroRead

Vind je het fijner om teksten voor te laten lezen in plaats van ze zelf te lezen? Dan is Claroread iets voor jou!

Wat is Claroread?

ClaroRead is een perfect hulpmiddel voor mensen met dyslexie. Het leest alle tekst voor op de computer. ClaroRead is er voor het lezen van teksten, leren en bestuderen van teksten en maken van teksten.

De RSG heeft een licentie op dit programma gekocht en dit maakt het mogelijk dat leerlingen met dyslexie dit programma op een computer van school, maar ook thuis, kunnen gebruiken.

ClaroRead op de RSG

Op alle computers op school zit al ClaroRead, in de Mediatheek en de computerlokalen. Schoolboeken kunnen ook met ClaroRead voorgelezen worden, hiervoor moet je wel beschikken over een dyslexieverklaring. Heb je deze verklaring nog niet, maar denk je hiervoor wel in aanmerking te komen, neem dan contact op met mevrouw Wiarda ([email protected]) om dit te regelen.

Thuis kun je dit programma ook gebruiken, je moet het dan zelf installeren op je laptop of computer.