Havo 4me! Bepaal in de brugklas je eigen leerdoelen én tempo

Ga je straks naar de brugklas? Wil je je eigen leerdoelen en tempo bepalen? Dan is Havo4me echt wat voor jou!

Eigentijds onderwijs voor de leerling van nu!

In het schooljaar 2018-2019 gaan we in twee Havo brugklassen van start met een pilot gepersonaliseerd leren. Met deze pilot bieden we volop ruimte voor talenten en vaardigheden van leerlingen. Dit willen we bereiken door de leerlingen samen met hun mentor hun eigen leerdoelen vast te laten stellen. Wat wil de leerling leren, op welke manier en in welk tempo? Leerlingen bepalen per vak hun strategie en werken met boeken, een iPad en een planagenda aan de te behalen doelen. Wekelijks kijkt de leerling in een persoonlijk coachgesprek met de mentor terug op wat hij heeft gedaan, hoe en waarom.

Met deze manier van werken doen we recht aan verschillen en wordt maatwerk mogelijk gemaakt. Het motiveert de leerlingen dat zij zelf keuzes mogen maken. Zij denken actief mee over een goede invulling van hun tijd. Als ze bij een vak bepaalde stof al beheersen, krijgen ze de vrijheid verder te gaan met nieuwe onderdelen of te werken aan andere vakken.

Waarom kiezen we voor gepersonaliseerd leren?

Leerlingen:

  • worden zelfstandiger;
  • zijn eigenaar van het eigen leerproces;
  • ontwikkelen vaardigheden als samenwerken, plannen en reflecteren;
  • krijgen de mogelijkheid om te versnellen en te verdiepen;
  • leren hun talenten benutten;
  • worden intensief gecoacht.

Hoe gaan we onze leerlingen deze ruimte geven?

Dat doen we door: 

  • P-uren aan te bieden;
  • Vak differentiatie-uren aan te bieden.

Wat houden deze uren in?

P-uren
Tijdens de P-uren bepalen de leerlingen zelf met welk vak zij aan de slag gaan en op welke manier. Zij werken naar hun leerdoelen toe en uiteraard zijn er op deze uren docenten ingeroosterd om de leerlingen te helpen bij het leren. Naast de gelegenheid zelfstandig aan het werk te gaan, kunnen leerlingen tijdens deze uren ook met hulpvragen bij de docent terecht of in gesprek gaan met hun mentor.

Vak differentiatie-uren
De Vak differentiatie-uren zijn aan het begin van het schooljaar nog klassikale vaklessen. Door middel van diagnostische toetsen kunnen leerlingen laten zien dat ze bepaalde vaardigheden al onder de knie te hebben, waarna ze de vrijheid krijgen om vooruit te werken of met andere vakken aan de slag te gaan. De vakdocent bepaalt welke leerlingen in ieder geval aanwezig moeten zijn bij de vakles.

De leerlingen kunnen met behulp van de Plenda die zij van de school ontvangen, en in overleg met hun mentor, het werk zo plannen dat het grotendeels op school gemaakt kan worden.

Meer informatie

Wil je meer weten over Havo 4me? Neem contact op met een van de projectleiders:

Erna Hermelink – [email protected]
Fenna van der Heide – [email protected]
Jacob van der Heide – [email protected]
André Talman – [email protected]
havo4melogo