Doe-middag in de buitenlucht

Doemiddag gymnasium 8 maart 2021
Op 8 maart wilden we graag weer leerlingen van groep 8 ontvangen met belangstelling voor het gymnasium. Tijdens een Doemiddag laten we hen kennismaken met Latijn, leren we het Griekse alfabet en vaak volgt er dan nog een lesje muziek of natuurkunde. In november hebben we dat voor een heel grote groep van ruim 60 leerlingen kunnen doen, maar in maart waren de omstandigheden veranderd. Er moest een andere invulling komen: het werd een speurtocht door Sneek, in de buitenlucht, op eigen gelegenheid en dus volledig coronabestendig. Met een camera door de lege winkelstraten van Sneek was een unieke ervaring; niet alleen, omdat er bijna geen winkelend publiek was, maar ook omdat er nu juist ruimte was om eens rustig naar alle gebouwen en etalages te kijken. Wat valt er toch veel aan de oudheid te koppelen!

Uiteraard Latijn: ANNO …, IUS SUUM CUIQUE …, URBI ET ORBI …, EST!EST!!EST!!! op het casino, een restaurant, een voormalig telegraafkantoor en een (Italiaanse) wijnhandel. Veel elementen uit de Griekse en Romeinse bouwkunst: zuilen met Ionische en Dorische kapitelen, trigliefen en metopen. Maar ook veel namen van winkels of merken die uit het Latijn of Grieks komen of een andere verbinding met de oudheid hebben. De voorbereiding heeft ons veel plezier gedaan, maar het was ook spannend: zouden er leerlingen gaan meedoen? Een kleine 20 leerlingen meldden zich aan, maar de temperatuur bleef winters… Toch hebben 10 leerlingen de soms barre tocht naar Sneek ondernomen en de speurtocht voltooid. In een Meet & Greet hebben we een week later de winnaars bekend gemaakt en Sien en Lyanne uit klas 2 gymnasium beantwoordden talloze vragen van de leerlingen uit groep 8. De prijzen hebben we op de basisscholen langs gebracht, inclusief een aandenken voor elke deelnemer. Alles was in maart anders, maar verandering van spijs doet eten, of in het Latijn: variatio delectat!