Voorlichtingsavond online

De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren gezamenlijk drie voorlichtingsavonden voor alle ouders in de regio. In verband met het coronavirus vinden de voorlichtingsavonden dit jaar online plaats. Kies zelf één avond die u goed uitkomt en meld u aan onderaan deze website. Vervolgens dient u per ronde aan te geven van welke vo school u de voorlichting wilt volgen, hierbij kunt u kiezen uit de volgende scholen: csg Bogerman Sneek, csg Bogerman Balk, csg Bogerman Koudum, De Diken, Marne college, Nordwin College en RSG Magister Alvinus. U kiest dus zelf drie scholen uit waarover u meer informatie wilt. Op elke online voorlichtingsavond wordt door alle scholen dezelfde informatie verstrekt.

De voorlichtingsavonden vinden plaats op:
Maandag 7 december 2020
Dinsdag 8 december 2020
Woensdag 9 december 2020
Kies zelf één avond uit die u goed uitkomt om de voorlichtingsrondes online te kunnen volgen.

Programma :

Het programma van de online voorlichtingsavonden ziet er als volgt uit:
19.00 – 19.30 uur    1e online voorlichtingsronde
19.30 – 19.45 uur    Pauze
19.45 – 20.15 uur    2e online voorlichtingsronde
20.15 – 20.30 uur    Pauze
20.30 – 21.00 uur    3e online voorlichtingsronde

Meld u hier aan voor de voorlichtingsavond.