Voorlichting ouders groep 8

Samen met de VO-scholen in de regio organiseren we gezamenlijk zeven voorlichtingsavonden. U kunt kiezen voor een avond op één van de verschillende locaties of voor een online voorlichtingsavond. Per gezin kunt u met één ouder naar de voorlichtingsavond komen.

Kijk voor informatie en aanmelding op: voorlichtingvo.nl

De voorlichtingsavonden vinden plaats op:

Maandag 8 november 2021 – Marne college: Schoolstraat 1, Bolsward
Dinsdag 9 november 2021 – csg Bogerman Balk: Douwe Aukesstraat 1, Balk
Woensdag 10 november 2021 – Aeres: Harste 2, Sneek

Maandag 15 november 2021 – csg Bogerman Sneek: Hemdijk 47, Sneek
Dinsdag 16 november 2021 – csg Bogerman Koudum: Ds. L. Tinholtstraat 3c, Koudum
Woensdag 17 november 2021 – RSG Magister Alvinus: Almastraat 5, Sneek

Maandag 22 november 2021 – Online voorlichtingsavond

Programma :

Het programma van de voorlichtingsavonden ziet er als volgt uit:

19.00 uur – Ontvangst met koffie en thee
19.15 uur – Voorlichtingsronde 1
19.45 uur – Wisseltijd
19.50 uur – Voorlichtingsronde 2
20.20 uur – Wisseltijd
20.25 uur – Voorlichtingsronde 3
20.55 uur – Gelegenheid tot het stellen van vragen