Beroepenavond: VMBO GT3/4, HAVO4/5, VWO4/5/6

Helaas kan de beroepenvoorlichtingsavond op 8 december niet doorgaan. Besloten is om de avond uit te stellen naar 6 april 2022.

Woensdagavond 6 april 2022

vanaf 19.00 uur in het gebouw van RSG Magister Alvinus.

Op deze avond zullen enkele tientallen beoefenaren van verschillende beroepen aanwezig zijn om informatie te verstrekken over het beroep dat ze uitoefenen. Voor uw kind is dit een uitstekende kans om meer te weten te komen over de beroepenwereld. En om in gesprek te gaan met een aantal van de  beroepsbeoefenaren die dan  aanwezig zijn. Dat kan helpen om in de toekomst een keuze te maken. 

Ook zal er een opleidingenmarkt zijn, waar onderwijsinstellingen informatie verstrekken over diverse opleidingen op hbo en wo niveau.

De avond wordt georganiseerd door leden van de Rotaryclub Sneek, in nauwe samenwerking met de decanen van RSG en Bogerman.

Waarschijnlijk zal ook dan per kind maar één ouder/verzorger aanwezig mogen zijn en is van tevoren aanmelden noodzakelijk.

Reserveer alvast deze avond en houd onze website en uw mail in de gaten.