24ste Magister Alvinuslezing

kris-callens_-foto-ruben-van-vliet1

Directeur van het Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof en het Fries Verzetsmuseum: de heer Kris Callens geeft tijdens de 24ste Magister Alvinuslezing op 26 maart 2019 zijn visie over kunst en cultuur in Friesland. De lezing begint om 20:00 uur.

Mail voor gratis toegangskaarten naar: [email protected]

(Foto: Ruben van Vliet)